• EKG
  • CRP – rychlé určení zánětlivého parametru při infektu
  • INR – sledování účinné hladiny při léčbě Warfarinem
  • Holter TK – 24 hodinové měření TK